Moduł 2 Lekcja 1

Czym jest rezyliencja i co to dla nas oznacza?