Moduł 2

Radzenie sobie, wykorzystywanie własnych zasobów

Czas modułu: 22 min

W tym module:

  • dowiesz się o badaniach, na podstawie których wnioskujemy o sposobach rozwijania rezyliencji
  • nauczysz się, jak wykorzystywać własne zasoby, by lepiej radzić sobie i zwiększać rezyliencję

Pobierz karty pracy do tego modułu: