Moduł 1

Wprowadzenie do odporności psychicznej

Czas modułu: 30 min

W tym module:

  • dowiesz się, czym jest rezyliencja
  • poznasz model, który porządkuje wiedzę dotyczącą psychologicznych i fizjologicznych mechanizmów rezyliencji
  • poznasz ćwiczenie, które zwiększa rezyliencję

Pobierz karty pracy do tego modułu: