Moduł 2

Budowa HR Dashboard - jak skutecznie ominąć rafy?

Czas modułu: 36 min

W tym module:

  • dowiesz się, jak skutecznie dobrać zestaw KPI
  • pomogę Ci zmierzyć się z największą pułapką, jaką jest mnogość KPI i ryzyko przeskalowania HR Dashboard
  • zaprezentuję przykładowy zbiór KPI
  • nauczysz się, jak selekcjonować KPI pod użytkownika raportu
  • omówimy business case, na podstawie którego dowiesz się jak analizować procesy HR vs. strategiczne potrzeby firmy i zrozumiesz, jak różne mogą być podejścia do wyboru KPI w zależności od etapu rozwoju firmy
  • dowiesz się, jak podejść do trudno mierzalnych KPI
  • poznasz wagę spójności definicji KPI
  • dowiesz się, jak podejść do benchmarków zewnętrznych oraz czy można się benchmarkować wewnętrznie i jak to robić?