Moduł 1

Zrozumieć konflikt

Czas modułu: 1h

W tym module:

  • dowiesz się, czym są konflikty,
  • poznasz ich źródła (Koło konfliktu Christophera Moore’a)
  • omówimy, dlaczego znajomość przyczyn konfliktu ma znaczenie dla szukania strategii na jego rozwiązanie,
  • nauczysz się zauważać fazy konfliktu, aby reagować już na początkowym etapie 
  • dowiesz się, jaka jest dynamika konfliktów (Model rozwoju konfliktu wg Friedricha Glasla)
  • poznasz style radzenia sobie z konfliktem (Thomas-Killman)
  • omówimy rolę HRBP w kontekście rozwiązywania sytuacji konfliktowych w firmie