Wprowadzenie do kursu

Czas: 30 minut

Certyfikacja: nie

Udostępniony moduł to pierwsza część całego kursu „Rezyliencja, jak zbudować swoją odporność psychiczną”.

Obejrzyj krótkie wprowadzenie i zapoznaj się ze wskazówkami, jak najlepiej go realizować.

Zaplanuj czas na regularną praktykę, która jest tutaj kluczem i ma na celu budowanie odporności psychicznej, a także znajdowanie w sobie wsparcia i siły, by radzić sobie z przeciwnościami. 

Załączniki

Zapis audio